Σωστή
Ενημέρωση

Ψυχολογική
Στήριξη

Παροχή
Καταλύματος

Συνεχής
Αγώνας

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου ιδρύθηκε το 2009 στην Μυτιλήνη Λέσβου, με στόχο να προσφέρει συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους καρκινοπαθείς, τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο.

Ο Σύλλογος διαθέτει διαμέρισμα στην Αθήνα (περιοχή Πεδίον του Άρεως) για τα μέλη του που χρήζουν ακτινοβολίες – θεραπείες.

Ο Σύλλογος διαθέτει διαμέρισμα στη Μυτιλήνη (περιοχή Αγίου Συμεών) για τα μέλη του που χρήζουν πολυήμερης θεραπείας και έρχονται από απομακρυσμένα χωριά του νησιού.

Ο Σύλλογος σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου προγραμματίζει ατομικές – ομαδικές συνεδρίες με ψυχολόγο, με σκοπό τηνψυχολογική στήριξη των μελών του.

Ο Σύλλογος στηρίζεται οικονομικά από δωρεές φίλων, έσοδα εκδηλώσεων και συνδρομές των μελών του.