Σωστή
Ενημέρωση

Ψυχολογική
Στήριξη

Παροχή
Καταλύματος

Συνεχής
Αγώνας

Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου ιδρύθηκε το 2009 στην Μυτιλήνη Λέσβου, με στόχο να προσφέρει συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους καρκινοπαθείς, τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο.