Πέραν των επιδομάτων που δικαιούστε, υπάρχουν και επιπρόσθετες παροχές ή διευκολύνσεις που θα σας επιτρέψουν να διαχειριστείτε τον καρκίνο, έχοντας μια πιο ποιοτική ζωή:

• ΚΑΡΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
• ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
• ΔΕΛΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
• ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
• ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ – Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

• ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δ.Ε.Η.
• ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ο.Τ.Α. ΜΕΣΩ Α.Σ.Ε.Π.
• ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΕΙ & ΤΕΙ
• ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
• ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΚΑΠΕΛΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχετε γνωμάτευση για το ποσοστό αναπηρίας από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Νομαρχίας όπου ανήκετε.