0 Σύλλογος Καρκινοπαθών Λέσβου ιδρύθηκε το 2010 στη Μυτιλήνη, με σκοπό να προσφέρει συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο.

Στόχοι του Συλλόγου είναι:

η διοργάνωση
 • ομιλιών και παρουσιάσεων
 • ημερίδων για την πρόληψη και την ενημέρωση σχετικά με τις επιστημονικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου από εξειδικευμένους γιατρούς και επιστήμονες
 • καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων εκστρατειών ενημέρωσης της κοινωνίας και των ασθενών
η ενημέρωση
 • για τις κοινωνικές και ασφαλιστικές παροχές υπέρ των ογκολογικών ασθενών
 • για τα δικαιώματα των ογκολογικών ασθενών
 • για θέματα που αφορούν την κοινωνία σχετικά με τον καρκίνο (όπως η πρόληψη, το κάπνισμα, οι κοινωνικές προκαταλήψεις)
η παροχή
 • φιλοξενίας οικονομικά αδύναμων ογκολογικών ασθενών – μελών μας και των συνοδών τους σε διαμερίσματα Μυτιλήνης και Αθήνας
 • ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών και των μελών των οικογενειών τους
 • υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών σε θέματα γραφειοκρατικών διαδικασιών
η συμμετοχή
 • σε εθνικές συναντήσεις φορέων – εκπροσώπων ογκολογικών ασθενών και σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια (ΕΛΛΟΚ, ECPC, κλπ)
η εκπροσώπηση
 • των ογκολογικών ασθενών, η υποστήριξη των δικαιωμάτων τους προς την πολιτεία και τις δημόσιες υπηρεσίες και η προβολή των αιτημάτων τους προς τα Μ.Μ.Ε.

 

Δυνατότητα συμμετοχής στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Λέσβου έχουν οι ασθενείς που ζουν ή έζησαν την εμπειρία του καρκίνου, οι ίδιοι ή αγαπημένα τους πρόσωπα, εθελοντές, καθώς και επαγγελματίες υγείας, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον και την ευαισθησία τους για τα θέματα που σχετίζονται με τη νόσο του καρκίνου.